Organizace je financne podporovana z prostredku Jihomoravskeho kraje a Mesta Letovice Město Letovice zřídilo příspěvkovou organizaci pro poskytování sociálních služeb občanům, kteří potřebují pomoc vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo věku a bez pomoci společnosti nemohou překonat svoji nepříznivou sociální situaci.

Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace, poskytuje službu Domov pro seniory a Pečovatelská služba, a to v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., vyhláškou č. 505/2006 Sb. a obecně závaznými předpisy.
Organizace je financne podporovana z prostredku Jihomoravskeho kraje a Mesta Letovice