Jak si podat žádost

Komu je služba určena? (kdo si může podat žádost)

  • osoby s chronickým onemocněním
  • senioři
  • rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby
  • osoby se zdravotním postižením

Služba je poskytována osobám bez omezení věku 0 – 100 +

Poskytování pečovatelské služby lze kombinovat s péčí rodiny nebo jiného poskytovatele. 

Pečovatelskou službu lze poskytovat i osobám:

  • trvale upoutaným na lůžko, které potřebují celodenní péči, a to za předpokladu vzájemné spolupráce s rodinnými příslušníky, dalšími osobami na základě individuálně dohodnutých pravidel,
  • osobám, které vyžadují při poskytování služby specifické podmínky (např. duševní onemocnění, závislosti na návykových látkách apod.), a to za předpokladu dodržení individuálně dohodnutých pravidel.

Zájemce o službu vyplní a podepíše Žádost o poskytování pečovatelské služby (ke stažení zde) a doručí ji na naši adresu. Bližší informace o poskytování pečovatelské služby obdrží zájemce (případně jeho zástupce) u sociálního pracovníka pečovatelské služby nebo u vedoucí pečovatelské služby, a to každý pracovní den v době od 7:00 do 15:30 hod.

Vedoucí pečovatelské služby: telefon 516 481 251, mobil 606 789 328 

Sociální pracovník pečovatelské služby: telefon 516 481 251, mobil 608 989 635

Po obdržení žádosti je provedeno sociální šetření, prostřednictvím kterého zjistíme, zda se žadatel nachází v nepříznivé sociální situaci a zda nemůže využívat pro uspokojení svých potřeb jiné zdroje. Poskytování pečovatelské služby musí vést k řešení nepříznivé sociální situace, vede k podpoře v samostatnosti a sociálnímu začleňování. Poskytování pečovatelské služby doplňuje přirozené zdroje (rodina, blízké osoby, veřejné zdroje), nenahrazuje je. 

Důvodem k odmítnutí žádosti a neposkytování pečovatelské služby by byla skutečnost, že se člověk nenachází v nepříznivé sociální situaci a může své potřeby naplňovat prostřednictvím komerčních služeb. Dále skutečnost, kdy bychom neměli dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá nebo v případě, že osoba nechce přistoupit na podmínky Smlouvy o poskytování sociální služby.

Pokud se žadatel nachází v nepříznivé sociální situaci a dohodneme se na poskytování pečovatelské služby, je s ním uzavřena Smlouva o poskytování pečovatelské služby.