Domov pro seniory

Domov pro seniory Letovice je pobytová sociální služba poskytovaná v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Tato služba je poskytována nepřetržitě a jejím cílem je poskytování pomoci a podpory seniorům, kteří z důvodu nepříznivé sociální situace nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.

Nepříznivá sociální situace definovaná pro přijetí osoby do domova pro seniory představuje stav, kdy pomoc a podporu nelze zajistit prostřednictvím rodiny, blízkých osob ani terénních či ambulantních služeb. Stav seniora vyžaduje nepřetržitou pomoc druhé osoby zejména z důvodu oslabení či ztráty schopností způsobených vysokým věkem či zdravotním stavem.

Naším cílem je zajistit naplnění potřeb uživatelů kvalifikovaným personálem. Pomoc a podpora je každému uživateli individuálně nastavena tak, aby mohl žít spokojeně, důstojně a bezpečně.

Cílovou skupinu Domova pro seniory v Letovicích tvoří:
Senioři od 65 roků, kteří potřebují částečnou nebo úplnou pomoc jiné fyzické osoby v běžných dovednostech.
Osoby pobírající invalidní důchod pro invaliditu III. stupně, které jsou zcela nebo částečně upoutány na lůžko, vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v běžných dovednostech a dosáhly věku alespoň 60 roků.

Poslání, cíle a zásady domova pro seniory 

Posláním Domova pro seniory v Letovicích je poskytování pomoci a podpory seniorům, kteří z důvodu nepříznivé sociální situace nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.

Nepříznivá sociální situace definovaná pro přijetí osoby do domova pro seniory představuje stav, kdy pomoc a podporu nelze zajistit prostřednictvím rodiny, blízkých osob ani terénních či ambulantních služeb. Stav seniora vyžaduje nepřetržitou pomoc druhé osoby zejména z důvodu oslabení či ztráty schopností způsobených vysokým věkem či zdravotním stavem.

Naším cílem je zajistit naplnění potřeb uživatelů kvalifikovaným personálem. Pomoc a podpora je každému uživateli individuálně nastavena tak, aby mohl žít spokojeně, důstojně a bezpečně.

Zásady poskytování sociální služby:
Zachování důstojnosti a respektování individuálních přání uživatelů.
Podpora samostatnosti a nezávislosti uživatelů.
Poskytování péče na základě individuálních potřeb uživatelů dobře spolupracujícím týmem.
Snažíme se být otevřeným zařízením, spolupracujeme s lékaři, neziskovou sférou, podnikatelskou sférou, se školskými a kulturními zařízeními.
Krátkodobé cíle Domova pro seniory do konce roku 2021:
Aktivně se zapojit do akce „Týden sociálních služeb“ 4. 10. 2021 – 10. 10. 2021.
I nadále pokračovat ve spolupráci s koordinátorem komunitního plánování pro ORP Boskovicko.
Zajistit supervizi zaměstnancům úseku sociální péče.
Rozšířit síť WIFI tak, aby bylo možné se připojit k internetu ze všech pokojů uživatelů DpS.
Postupně v návaznosti na finanční prostředky dovybavovat relaxační místnost pro uživatele.
V oblasti stravování plně přejít na informační systém CYGNUS 2.
Vytvoření nového propagačního materiálu pro domov pro seniory.
Dlouhodobé cíle domova pro seniory:
Udržet kvalitu poskytované služby.
Prohlubovat systematické vzdělávání všech zaměstnanců organizace s důrazem na růst odbornosti a profesionalizace.
Pokračovat v navazování kontaktů s ostatními organizacemi s cílem dlouhodobé spolupráce určené k aktivizaci uživatelů (školy a školky, neziskové organizace, klub důchodců, ostatní domovy pro seniory v okolí).
Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace
Organizace je finančně podporována z prostředků
Jihomoravského kraje a Města Letovice.

Kontakt

J. Haška 1082/12
679 61 Letovice
crossmenuchevron-down