Domov pro seniory

Domov pro seniory Letovice je pobytová sociální služba poskytovaná v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Tato služba je poskytována nepřetržitě a jejím cílem je poskytování pomoci a podpory seniorům, kteří z důvodu nepříznivé sociální situace nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.

Nepříznivá sociální situace definovaná pro přijetí osoby do domova pro seniory představuje stav, kdy pomoc a podporu nelze zajistit prostřednictvím rodiny, blízkých osob ani terénních či ambulantních služeb. Stav seniora vyžaduje nepřetržitou pomoc druhé osoby zejména z důvodu oslabení či ztráty schopností způsobených vysokým věkem či zdravotním stavem.

Pokud si přejete zůstat doma, ve svém přirozeném domácím prostředí, ale nezvládáte některé úkony spojené s chodem domácnosti či sebeobsluhou, je možné využívat pečovatelskou službu nebo jiné terénní služby a přirozené zdroje (externí úklid, zajištění nákupů). Pokud si nejste jisti, že spadáte do naší cílové skupiny (jestli je naše služba určena pro Vás), nebojte se nás kontaktovat. Rádi Vám poradíme či Vás nasměrujeme na jiné služby.

Naším cílem je zajistit naplnění potřeb uživatelů kvalifikovaným personálem. Pomoc a podpora je každému uživateli individuálně nastavena tak, aby mohl žít spokojeně, důstojně a bezpečně.

Cílovou skupinu Domova pro seniory v Letovicích tvoří:
Senioři od 65 roků, kteří potřebují částečnou nebo úplnou pomoc jiné fyzické osoby v běžných dovednostech.
Osoby pobírající invalidní důchod pro invaliditu III. stupně, které jsou zcela nebo částečně upoutány na lůžko, vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v běžných dovednostech a dosáhly věku alespoň 60 roků.

Službu poskytujeme především seniorům s bydlištěm v Jihomoravském kraji, případně seniorům, kteří z tohoto kraje pocházejí nebo zde žijí jejich rodinní příslušníci či blízké osoby a mají tak k našemu kraji přirozené vazby.

Jelikož se náš domov nachází v severní části Jihomoravského kraje a přímo sousedí s krajem Pardubickým, Olomouckým a krajem Vysočina, mohou si žádost podat i senioři z těchto oblastí. Vždy je žádoucí, aby zde byly přirozené sociální vazby. Ty mají být při poskytování sociální služby zachovány. Proto si prosím nepodávejte žádost do našeho domova, pokud je Vaše rodina či Váš rodný kraj v jiné části republiky. Vaši blízcí a Váš kraj by se Vám vzdálili, a to si jistě ani sami nepřejete.

Poslání, cíle a zásady domova pro seniory 

Posláním Domova pro seniory v Letovicích je poskytování pomoci a podpory seniorům, kteří z důvodu nepříznivé sociální situace nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.

Nepříznivá sociální situace definovaná pro přijetí osoby do domova pro seniory představuje stav, kdy pomoc a podporu nelze zajistit prostřednictvím rodiny, blízkých osob ani terénních či ambulantních služeb. Stav seniora vyžaduje nepřetržitou pomoc druhé osoby zejména z důvodu oslabení či ztráty schopností způsobených vysokým věkem či zdravotním stavem.

Naším cílem je zajistit naplnění potřeb uživatelů kvalifikovaným personálem. Pomoc a podpora je každému uživateli individuálně nastavena tak, aby mohl žít spokojeně, důstojně a bezpečně.

Zásady poskytování sociální služby:
Zachování důstojnosti a respektování individuálních přání uživatelů.
Podpora samostatnosti a nezávislosti uživatelů.
Poskytování péče na základě individuálních potřeb uživatelů dobře spolupracujícím týmem.
Snažíme se být otevřeným zařízením, spolupracujeme s lékaři, neziskovou sférou, podnikatelskou sférou, se školskými a kulturními zařízeními.
Krátkodobé cíle Domova pro seniory do konce roku 2024:
V měsíci březnu zorganizovat výlet do arboreta v Borotíně.
V měsíci červnu obhájit Značku kvality.
V měsíci září zajistit recertifikaci v oblasti Bazální stimulace. Připravit potřebné náležitosti včetně videozáznamů dle pokynů certifikátora.
Začátkem měsíce září zorganizovat v prostorách CSSML X. ročník Turnaje v kuželkách. Na výroční ročník pozvat pravidelné účastníky.
V podzimním období zorganizovat zabijačkové hody s hudbou a posezením.
Zajistit lamoterapii v prostorách zahrady CSSML.
Zorganizovat výlet autobusem do pivovaru na Vísky spojený s ochutnávkou piva.
Zajistit pro uživatele bohoslužbu v kostele sv. Prokopa v Letovicích.
Dlouhodobé cíle domova pro seniory:
Udržet kvalitu poskytované služby.
Prohlubovat systematické vzdělávání všech zaměstnanců organizace s důrazem na růst odbornosti a profesionalizace.
Pokračovat v navazování kontaktů s ostatními organizacemi s cílem dlouhodobé spolupráce určené k aktivizaci uživatelů (školy a školky, neziskové organizace, klub důchodců, ostatní domovy pro seniory v okolí).
Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace
Organizace je finančně podporována z prostředků
Jihomoravského kraje a Města Letovice.

Kontakt

J. Haška 1082/12
679 61 Letovice
crossmenuchevron-down