Veřejné zakázky

Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace

se sídlem J. Haška 1082/12, 679 61  Letovice

zveřejňuje

VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDEK

na veřejnou zakázku malého rozsahu

na dodávky

zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

 

Název výběrového řízení:

Výměna komunikačního systému zaměstnanec – klient

 

Podrobné informace k výzvě naleznete v níže přiložených dokumentech:

 

Výzva k podání nabídek 

Příloha č. 1 – Krycí list

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění kvalifikace

Příloha č. 3 – Výkaz výměr a kalkulace ceny

Příloha č. 4 – Minimální specifikace předmětu dodávky

Příloha č. 5 – Návrh – Smlouva o dílo

 

Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace
Organizace je finančně podporována z prostředků
Jihomoravského kraje a Města Letovice.

Kontakt

J. Haška 1082/12
679 61 Letovice
crossmenuchevron-down