S čím Vám můžeme pomoci?

Poskytováním sociální služby se snažíme uživatelům zajistit naplnění jejich individuálních potřeb. Služba je schopna zajistit pomoc i osobám trvale upoutaným na lůžko, s velkou mírou závislosti na pomoci druhé osoby.

Naopak za uživatele služby neděláme to, co sami zvládnou, ale podporujeme jejich soběstačnost a samostatnost. Sociální služba svým charakterem nenahrazuje běžné dostupné zdroje.

Co vše jsme schopni v domově pro seniory zajistit?

Péče o zdraví a bezpečí

zajištění zdravotní pomoci, spolupráce s lékaři
nabídka zdravé výživy, pomoc při dodržování dietních opatření
zajištění bezpečného prostředí, pomoc při minimalizaci rizikových situací

Pomoc s osobní hygienou

zajištění denní hygieny
mytí a koupání
zajištění inkontinenčních pomůcek a pomoc při výkonu fyziologických potřeb

Zajištění stravování

příprava a výdej stravy
pomoc s příjmem stravy i tekutin
spolupráce s nutričním terapeutem

Pomoc s oblékáním

svlékáním
výběrem oděvů
obouváním

Péče o domácnost

zajištění pomoci v pokoji uživatele
zajištění úklidu
péče o oděvy, obuv
zajištění tepelného komfortu

Podpora při seberealizaci

pomoc při vzdělávání
zajištění možnosti pracovního uplatnění
nabídka oblíbených činností

Pomoc se samostatným pohybem

při změnách poloh
při manipulaci s předměty
při pohybu v zařízení i ve venkovních prostorách
rehabilitace
zajištění a zápůjčka kompenzačních pomůcek (hole, vozíky, chodítka)

Zajištění kontaktu se společenským prostředím

pomoc s komunikací
pomoc s orientací
pomoc udržovat a navazovat společenské kontakty
pomoc při využívání běžných služeb (např. zajištění kadeřníka, pedikúry)

Uplatňování práv, obstarávání osobních záležitostí

pomoc při správě financí
vyřizování osobních dokladů
zajištění ochrany práv uživatelů
zajištění možnosti účasti na veřejném životě (např. účast na volbách)
S uživateli, jejich potřebami a mírou potřebné pomoci a podpory ze strany personálu domova pracujeme individuálně. Každému uživateli se snažíme pomáhat dle jeho aktuálních potřeb, představ a zvyklostí. Snažíme se podporovat a zachovávat jejich soběstačnost a neprohlubovat závislost na pomoci druhých osob. Dokážeme odkázat na další odborníky, specialisty a případně zprostředkovat jiné služby.
Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace
Organizace je finančně podporována z prostředků
Jihomoravského kraje a Města Letovice.

Kontakt

J. Haška 1082/12
679 61 Letovice
crossmenuchevron-down