Volnočasové aktivity

Uživatelé se mohou dle svého zájmu a aktuálního zdravotního stavu účastnit pořádaných aktivit. Snažíme se, aby aktivity byly pestré a odpovídaly přáním a potřebám našich uživatelů. Volnočasové aktivity umožňují uživatelům smysluplné trávení volného času a u nás v Domově je mají na starosti dvě pracovnice pro základní výchovnou nepedagogickou činnost. Na plánování a organizování větších akcí se spolupodílí také sociální pracovnice.

Uživatelé mají možnost účastnit se pravidelných týdenních aktivit dle následujícího rozpisu:

PONDĚLÍ
09:15 – 09:45
Skupinové cvičení (jídelna)
09:00 – 11:00
Individuální práce na pokojích
13:00 – 15:15
Výroba obrázků v dílničce (suterén)
ÚTERÝ
09:00 – 11:00
Ruční práce v klubovně + práce na PC
13:30 – 15:15
Individuální práce na pokojích
STŘEDA
09:15 – 09:45
Cvičení s overbally (jídelna)
09:15 – 11:00
Individuální práce na pokojích
10:00 – 10:45
(1. + 3. týden katolická BOHOSLUŽBA,
2. + 4. týden evangelická BOHOSLUŽBA)
13:30 – 15:15
Individuální práce na pokojích/promítání v relaxační místnosti nebo jídelně/
zahradní terapie (dle potřeby v průběhu roku)
ČTVRTEK
09:15 – 11:00
Paměťová cvičení (2., 3., 4., týden v měsíci na chodbě v suterénu)
Muzikoterapie (1. týden v měsíci v klubovně)
13:00 – 15:15
Výroba obrázků v dílničce
PÁTEK
09:15 – 09:45
Skupinové cvičení (jídelna)
09:45 – 11:00
Individuální práce na pokojích/v relaxační místnosti

Výroba obrázků v dílničce – tvorba obrázku „z koření“ s použitím např. lněného semínka, rýže, hořčičného semínka, barevných písků, krupice, máku, čočky, pohanky, krup, pšenice, kuliček z krepového papíru…

Ruční práce v klubovně – činnosti jako např. tkaní, háčkování, práce s papírem, pletení, výroba obrázků z quillingu, výroba keramiky, vyšívání, navlékání korálků, tvoření z drátků, skupinová zooterapie apod.

Individuální práce na pokojích – činnosti s uživateli, kteří se s ohledem na svůj zdravotní stav nemohou nebo nechtějí účastnit skupinových aktivit (např. reminiscenční terapie, předčítání, procvičování paměti, zooterapie, bazální stimulace, trénink jemné motoriky apod.)

Na každý měsíc vytváříme plán akcí, kdy zpravidla každý týden uspořádáme větší kulturní akci. Přichází k nám vystoupit např. děti z MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ, zveme různé hudební a taneční soubory, organizujeme besedy apod. V průběhu roku se konají také akce dle tematického období – např. masopustní bál, velikonoční hrkání, vítání jara, předprázdninové posezení, rozloučení s létem, Mikuláš, předvánoční večeře apod. Podle zájmu uživatelů organizujeme alespoň 1x ročně výlet a nabízíme také návštěvy kulturních akcí mimo Domov.

Na každou aktivitu je uživatelům se sníženou pohyblivostí samozřejmě zajištěn doprovod. O akcích jsou uživatelé informováni na nástěnkách na jednotlivých podlažích, vnitřním rozhlasem a osobním pozváním od zaměstnanců v den konání akce.

Plánované akce

Pro naše uživatele vydáváme čtvrtletní časopis „Náš domov“, který informuje o dění v Domově.

Výtisky jsou ke stažení zde:

Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace
Organizace je finančně podporována z prostředků
Jihomoravského kraje a Města Letovice.

Kontakt

J. Haška 1082/12
679 61 Letovice
crossmenuchevron-down