Jak si podat žádost

Komu je služba určena? (kdo si může podat žádost)
osoby s chronickým onemocněním
senioři
rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby
osoby se zdravotním postižením
Pečovatelskou službu lze poskytovat i osobám:
Trvale upoutaným na lůžko, které potřebují celodenní péči, a to za předpokladu vzájemné spolupráce s rodinnými příslušníky, dalšími osobami na základě individuálně dohodnutých pravidel.
Osobám, které vyžadují při poskytování služby specifické podmínky (např. duševní onemocnění, závislosti na návykových látkách apod.), a to za předpokladu dodržení individuálně dohodnutých pravidel.

Žádost o poskytování pečovatelské služby

Bližší informace o poskytování pečovatelské služby obdrží zájemce (případně jeho zástupce) u sociálního pracovníka pečovatelské služby nebo u vedoucí pečovatelské služby, a to každý pracovní den v době od 7:00 do 15:30 hod.

Běžný postup je takový, že po telefonické domluvě probíhá prvotní sociální šetření v domácnosti žadatele, zhodnocení jeho nepříznivé sociální situace a je vyplněna Žádost o poskytování pečovatelské služby. Žádost je možné zaslat také na adresu žadatele nebo je ke stažení zde.

Vedoucí pečovatelské služby
Po – Pá od 7:00 do 15:30 hod.
Sociální pracovník
Po – Pá od 7:00 do 15:30 hod.

Po obdržení žádosti je provedeno sociální šetření, prostřednictvím kterého zjistíme, zda se žadatel nachází v nepříznivé sociální situaci a zda nemůže využívat pro uspokojení svých potřeb jiné zdroje. Poskytování pečovatelské služby musí vést k řešení nepříznivé sociální situace, vede k podpoře v samostatnosti a sociálnímu začleňování. Poskytování pečovatelské služby doplňuje přirozené zdroje (rodina, blízké osoby, veřejné zdroje), nenahrazuje je. 

Důvodem k odmítnutí žádosti a neposkytování pečovatelské služby by byla skutečnost, že se člověk nenachází v nepříznivé sociální situaci a může své potřeby naplňovat prostřednictvím komerčních služeb. Dále skutečnost, kdy bychom neměli dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá nebo v případě, že osoba nechce přistoupit na podmínky Smlouvy o poskytování sociální služby.

Pokud se žadatel nachází v nepříznivé sociální situaci a dohodneme se na poskytování pečovatelské služby, je s ním uzavřena Smlouva o poskytování pečovatelské služby.

Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou

Prosím věnujte pozornost ještě následujícím informacím - zaměstnanci pečovatelské služby nemají vliv na přidělování bytu v Domě s pečovatelskou službou.

Byty v domě s pečovatelskou službou jsou byty zvláštního určení v majetku města Letovice. O jejich přidělení rozhoduje na základě podaných žádostí zdravotně-sociální komise města Letovice. Pokud je byt přidělen, je sepsána nájemní smlouva a pečovatelská služba zde pak může zajistit dohodnuté úkony péče. 

Informace o přidělování bytů můžete získat zde, žádost o byt je ke stažení na tomto odkazu.

Městský úřad Letovice
Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace
Organizace je finančně podporována z prostředků
Jihomoravského kraje a Města Letovice.

Kontakt

J. Haška 1082/12
679 61 Letovice
phone-handsetphonecrossmenuchevron-down