Centrum sociálních služeb města Letovice umožňuje absolvování odborné praxe:

Pro koho jsou praxe vhodné?  Pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol.

Praxe se sociálním zaměřením

Průběh sociální práce - jednání se zájemcem o službu, sociální šetření, přijetí uživatele, ukončení služby, činnosti související s pobytem uživatele v Domově pro seniory.
Seznámení s chodem organizace, organizační strukturou, zaměstnanci, s pracovní náplní sociálních pracovnic apod.
Pomoc při organizaci volnočasových aktivit pro uživatele.
Vedení spisové dokumentace, administrativní úkony.
Navázání kontaktu s uživateli.

Praxe se zdravotnickým zaměřením

Proškolení BOZP a požární ochrany, seznámení se Standardy kvality CSSML, vnitřními předpisy a Etickým kodexem CSSML.
Seznámení s chodem organizace, organizační strukturou, zaměstnanci, s pracovní náplní zdravotních sester apod.
Vedení ošetřovatelské dokumentace, administrativní úkony.
Poskytování ošetřovatelské a zdravotní péče.
Rozvinutí profesních schopností.
Navázání kontaktu s uživateli.

Praxe pro účastníky rekvalifikačních kurzů a pro pracovníky v sociálních službách

Seznámení s chodem organizace, organizační strukturou, zaměstnanci, s pracovní náplní pracovníka v sociálních službách apod.
Proškolení BOZP a požární ochrany, seznámení se Standardy kvality CSSML, vnitřními předpisy a Etickým kodexem CSSML.
Nácvik jednotlivých úkonů péče dle vyhlášky č. 505/2006 Sb.
Pomoc při organizaci volnočasových aktivit pro uživatele.
Vedení spisové dokumentace, administrativní úkony.
Navázání kontaktu s uživateli.

Kontaktní osoba:

Bc. Věroslav Kyjovský – vedoucí úseku sociální péče

Máte nějaké dotazy ohledně praxí?

Nebojte se nás zeptat!
Zde
Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace
Organizace je finančně podporována z prostředků
Jihomoravského kraje a Města Letovice.

Kontakt

J. Haška 1082/12
679 61 Letovice
envelopephone-handsetphonecrossmenuchevron-down