Zdravotní, ošetřovatelská péče a rehabilitace

Uživatelé mají zajištěnou nepřetržitou 24hodinovou péči po celý rok. Potřebnou pomoc a podporu v běžných denních činnostech zajišťují pracovníci v sociálních službách. Zdravotní péči zabezpečují všeobecné sestry, fyzioterapeut a lékaři.  Volba praktického lékaře je vždy ponechána na rozhodnutí uživatele. V rámci poskytování ucelené zdravotní péče odesílají lékaři uživatele také na odborná vyšetření ke specialistům. V případě změny zdravotního stavu fungují lékaři v režimu návštěvní služby; případně je využívána pomoc Zdravotnické záchranné služby.

Uživatelům je zajištěna také psychiatrická péče.

Rehabilitační činnost zajišťují fyzioterapeut a rehabilitační sestra, a to jak v prostorách fyzioterapie v suterénu budovy, tak na pokojích u jednotlivých uživatelů. Třikrát týdně realizujeme skupinová cvičení, v případě příznivého počasí se skupinové cvičení odehrává v altánu na zahradě.

Od roku 2009 pracujeme s certifikátem „Pracoviště bazální stimulace“. Cílem bazální stimulace je podpořit rozvoj pohybových a sebeobslužných činností člověka, rozvoj aktivit potřebných k seberealizaci a také rozvoj komunikačních schopností tak, aby byl maximálně využit vlastní potenciál člověka. Koncept bazální stimulace je v našem Domově využíván především u uživatelů s vyšší mírou závislosti na pomoci ošetřovatelského personálu. Důležitým aspektem péče o člověka je vnímat jej jako jedinečnou osobnost s bio-psycho-sociálními potřebami. Úkolem našeho personálu je vnímat a pochopit potřeby uživatelů, porozumět jim a poskytnout jim na základě získaných informací individuálně přizpůsobenou péči.

Základními prvky, se kterými koncept bazální stimulace pracuje, jsou pohyb, komunikace a vnímání. V rámci bazální stimulace je důležité prvotně zabezpečit základní životní funkce, jako je například příjem potravy, dýchání, toaleta, polohování. Vedle toho podporuje bazální stimulace také vnímání vlastního těla a pohybové funkce člověka. Důležitá je také komunikace personálu s uživatelem – přivítání se, oslovení uživatele, slovní komentář úkonů, které jsou prováděny. U uživatelů se sníženou schopností vnímání je zaveden iniciální dotyk (nejčastěji rameno nebo ruka), kterým se činnost vždy zahajuje.

V našem Domově využíváme v rámci bazální stimulace nejčastěji např. masáž zklidňující, povzbuzující, masáž stimulující dýchání atd. Při polohování využíváme speciální polohovací pomůcky.

Zooterapie

Od roku 2009 spolupracujeme s paní Yvonou Okáčovou, která našim uživatelům – ať už přímo u nás v Domově nebo na farmě U Lamáka – pravidelně zprostředkovává kontakt se zvířetem prostřednictvím zvířat vycvičených pro animoterapii – aktivity se psem = canisterapie, aktivity s lamou = lamoterapie, aktivity s koňem = hipoterapie.

Velmi oblíbená je u našich uživatelů canisterapie, která využívá pozitivního působení psa na člověka. Kontakt se zvířetem pomáhá ke zlepšení psychické pohody a tím ovlivňuje i celkový zdravotní stav uživatele.

V roce 2020 jsme navázali spolupráci v rámci dobrovolnické činnosti s panem Jiřím Blaškou, který nabídku canisterapie rozšířil. Aktuálně tak pro zájemce probíhá canisterapie 1 x týdně, a to jak ve formě skupinové, tak také individuálně. Podle potřeb jednotlivých uživatelů přispívá k rozvoji komunikace a citové vazby, ke zlepšování hrubé i jemné motoriky a při polohování pomáhá k uvolňování spasmů. Canisterapii provádí speciálně vycvičení psi s canisterapeutickými zkouškami.

S lamoterapií se naši uživatelé setkávají většinou 1 – 2x do roka. Lamoterapie přináší radost z kontaktu se zvířetem, podporuje komunikační schopnosti, poznávání a soustředěné chování. Kromě toho se při lamoterapii vždy dozvíme nějaké novinky a zajímavosti ze života lam. Lamí rodinku máme tedy v oblibě a zvláště ze setkání s lamákem Waldou máme pokaždé radost, neboť se naše organizace stala v říjnu 2012 jeho kmotrem.

S hipoterapií přichází naši uživatelé do kontaktu nejméně, o to větší je to pro ně pokaždé zážitek. Hipoterapie může probíhat ze země, a komu to zdravotní stav dovolí, může si vyzkoušet i pohled na svět z koňského hřbetu. Pro tuto činnost se využívají speciálně připravení koně s dobrým charakterem, kteří jsou spolehliví a dobře ovladatelní.

Kromě výše uvedených zooterapií mají naši uživatelé možnost těšit se z přítomnosti zvířat i přímo u nás v Domově – na chodbách mohou pozorovat rybičky a suchozemské želvy. Milým zvířecím společníkem je pro naše uživatele také zakrslý králík, který se využívá jak k individuální, tak také skupinové zooterapii.

Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace
Organizace je finančně podporována z prostředků
Jihomoravského kraje a Města Letovice.

Kontakt

J. Haška 1082/12
679 61 Letovice
crossmenuchevron-down