Pečovatelská služba

Pečovatelská služba (dále PS) může uživatelům poskytováním jednotlivých úkonů ze základních činností dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nebo fakultativních úkonů dle Sazebníku PS, pomoci naplňovat jejich potřeby v následujících oblastech:

Osobní hygiena

pomoc s celkovou hygienou (mytí a koupání)
pomoc s denní hygienou (ústa, obličej, ruce)
pomoc s výkonem fyziologické potřeby (zajištění podmínek a pomůcek)

Zvládání běžných úkonů 

oblékání a svlékání
obouvání a zouvání
celková úprava vzhledu

Zajištění stravování

pomoc s přípravou stravy
pomoc s přijímáním stravy
pomoc se zajištěním stravy
pomoc se zajištěním potravin

Samostatný pohyb

pomoc se změnami poloh
manipulace s předměty
pohyb v prostoru vlastní domácnosti
pohyb mimo domácnost

Péče o domácnost

úklid a údržba domácnosti
úklid osobního prostoru
péče o prádlo, oděvy a obuv
zajištění tepla a vody v domácnosti
obsluha domácích spotřebičů
nakládání s domácími odpady

Zajištění kontaktu se společenským prostředím

pomoc při navazování a udržování vztahů s rodinou, blízkými a přáteli
pomoc při orientaci v místě, čase a osobách
pomoc při komunikaci
pomoc při využívání běžně dostupných služeb a při zapojení do sociálních aktivit přiměřených věku

Seberealizace

pomoc při vzdělávání, získávání znalostí
pomoc s přípravou na zaměstnání
pomoc s pracovním uplatněním
Pomoc při zajišťování oblíbených činností

Péče o zdraví a bezpečí

pomoc se zdravotní prevencí
pomoc se zajištěním bezpečí
pomoc s návštěvou lékaře a dodržováním léčebného režimu

Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

pomoc při hospodaření s finančními prostředky
pomoc při jednání a uzavírání smluv, řešení dluhů
pomoc při nakládání s majetkem
pomoc při využívání sociálních dávek a jiných výhod
pomoc při vyřizování osobních dokladů
pomoc při ochraně politických práv
prevence proti zneužívání

Podpora rodičovských kompetencí

Pomoc v péči o děti (pomoc při zajištění školní docházky, pomoc v péči o dítě v domácím prostředí, předcházení rizikům při onemocnění či zdravotním znevýhodnění dítěte)
Výše jsou vyjmenovány pouze okruhy potřeb, které může pečovatelská služba pomoci člověku naplnit. Výčet je zde proto, aby si mohl žadatel o službu vytvořit představu, co vše může pečovatelská služba zajistit. Některé úkony provádí přímo pečovatelky, ostatní potřeby pomáhají naplňovat prostřednictvím předáním kontaktů na další organizace a služby zajišťující konkrétní potřeby.
Jestli máte nějaké otázky, nebojte se nás zeptat.
Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace
Organizace je finančně podporována z prostředků
Jihomoravského kraje a Města Letovice.

Kontakt

J. Haška 1082/12
679 61 Letovice
crossmenuchevron-down