MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

V úterý 5. 12. 2023 naše uživatele již tradičně navštívil Mikuláš se svojí družinou. Za zvuku vánočních koled prošel celý domov a svojí přítomností všechny potěšil a navodil adventní atmosféru.
Uživatelé zavzpomínali na svá dětská léta, někteří recitovali básničky, potěšili se sladkostmi, které jim Mikuláš nadělil, a především si užili čertovské řádění. Letošní Mikulášova družina byla totiž velmi veselá a divoká, Mikuláš s andělem na celou tlupu nezbedných čertů nestačili. Ale právě čertovské dovádění se uživatelům líbilo nejvíce.
Čerti nakonec zmizeli a nikoho neodnesli, Mikuláš všechny potěšil, anděl pohladil vlídným slovem a budeme věřit, že se mikulášská družina za rok objeví zase.
Příjemný předvánoční čas všem.

Plán akcí na měsíc prosinec 2023

si můžete prohlédnout zde
akce prosinec 2023

Dotazníky 
– spokojenost rodinných příslušníků s péčí o jejich blízké

Vážení rodinní příslušníci a návštěvníci našeho domova. Chtěli bychom Vám poděkovat za vyplnění dotazníků a poskytnutí zpětné vazby o naší službě. Pokud se chcete seznámit s podrobnými výsledky, jsou k dispozici níže. Vážíme si Vašich reakcí, které jste zaznamenali. Pokud by se dotazník k někomu z Vás nedostal, můžete nás oslovit i nadále se svými připomínkami (osobně, e-mailem, nebo anonymně např. prostřednictvím schránek důvěry na jednotlivých podlažích domova nebo v přízemí – schránka ředitele či sociálních pracovníků). Vašimi podněty se zabýváme průběžně a vnímáme je.

Na některé podněty lze reagovat bezprostředně 
– tím je aktuálně v dotaznících zmiňovaná doba návštěv v našem zařízení, kterou jste připomínkovali.
Návštěvy v našem domově nejsou omezeny fungováním recepce, tedy dobou, kdy se Vám otevře hlavní vchod. Na návštěvu můžete i tehdy, když je hlavní vchod domova uzavřen. Jen je třeba si přivolat personál, který Vám umožní vstup.
PODROBNÉ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

VYSTOUPENÍ MAŽORETEK

Jistě to znáte - jsou nabídky, které se neodmítají :-) Možnost navštívit představení mažoretek VO CO GOU k jejich 30. výročí od založení, byla jedna z nich.
A proto jsme se v pátek 24. 11. 2023 vydali s našimi uživateli do Kulturního domu v Letovicích. Mnohým se to může zdát jako jednoduchá věc, ale opak je pravdou. Objednat autobus, poradit si s vozíčkáři a jejich přesuny, přemýšlet, jestli nebude zima, někomu špatně...
A jak to dopadlo? Skvěle. Byla to paráda. Vše jsme zvládli a vystoupení mažoretek v přímém přenosu z prvních řad v sále nás okouzlilo a bylo odměnou za odvahu někam na konci listopadu vyrazit. Úžasná organizace celé akce, průvodní slovo a jednotlivé soubory se svými skladbami, od malých děvčátek až po vedoucí jednotlivých skupin. Jedním slovem SUPER.
Děkujeme za pozvání a celému uskupení VO CO GOU přejeme do dalších let, ať jim to tančí stále tak dobře jako doposud :-)

ZABIJAČKOVÉ HODY

Ve středu 22. 11. 2023 jsme poprvé v naší historii uspořádali zabijačkové hody. Z Olešnice za námi dorazil pan Vrbas, majitel řeznictví, a jeho kolega, pan Fiala. Pánové dorazili dopoledne, ve venkovních kotlích uvařili maso, ovar a další zabijačkové pochoutky. Přivezli nám škvarky a připravili odpolední hostinu pro naše uživatele. Venkovní přípravy jsme mohli sledovat pěkně z oken nebo balkonů.
A jak to probíhalo odpoledne? Sešli jsme se v hojném počtu v jídelně, kde jsme měli připravené posezení a občerstvení. Uživatelé mohli ochutnat škvarky, vařené maso, ovar, játra. Mohli jsme se podívat, jak se plní jelita a jitrnice a jak se vyrábí tlačenka. 
K zabíjačkovému hodování nám přijel zahrát pan Žáček. Celé odpoledne nás tak bavil svojí hrou na harmoniku a my s ním zpívali české lidové.
Přesto, že jsme takovouto akci pořádali poprvé, je třeba říci, že se vydařila. Uživatelé si pochutnali, poseděli a poveselili se. A zabijačkové pochutiny jsme zařadili do jídelníčku i v následujících dnech.

Za ochotu a spolupráci moc děkujeme řeznictví Vrbas i panu Žáčkovi za hudební doprovod :-)

NÁVŠTĚVA PAPOUŠKŮ

Ve čtvrtek 16. listopadu za námi do domova dorazili papoušci a jejich chovatelé - správná pirátská banda manželů Netolických :-)
Dozvěděli jsme se zajímavé informace o chovu papoušků, papoušci se sžili s prostředím a pak nám předvedli kousky, které se v průběhu života naučili. Viděli jsme házet míč do koše, šroubovat šroubek, trefovat se kroužkem na stojánek a vrcholným číslem byla jízda papoušků na kole. Mnozí nevěřili svým očím, ale i papoušci mohou jezdit na kole - sice upraveném, ale funkčním.
Děkujeme za netradiční zpříjemnění našeho dopoledne.

CENA PRO DOBROVOLNÍKA ROKU 2023

V letošním roce jsme se zapojili do akce Křesadlo - ocenění dobrovolníků v Jihomoravském kraji.
Cena Křesadlo je ocenění dobrovolníků, cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.
Vzhledem k tomu, že už mnoho let k nám dochází naše dobrovolnice, paní Božena Holíková, rozhodli jsme se ji na udělení této ceny nominovat. Chceme jí tím vyjádřit naše poděkování a ocenit její vstřícný přístup a pomoc při péči o naše seniory.

Pokud paní Holíkovou chcete podpořit i vy, můžete hlasovat na níže uvedeném odkazu.
Hlasování již bylo ukončeno, děkujeme za Vaši podporu :-)

SPOLEČENSKÉ HRY

Ve čtvrtek 9. 11. 2023 jsme si vyzkoušeli, jak je to s naší pozorností, trpělivostí a jestli si ještě umíme hrát :-)
Sešli jsme se ve velkém počtu v jídelně a zahráli si společenské hry - "Člověče nezlob se", dámu a další. Nešlo až tak o výsledek a výhru, ale o pobavení se, rozveselení a také rozhýbání našich mozkových závitů.
Dopoledne se vydařilo a nám při zábavě příjemně utekl čas.

BESEDA - TYLEX

Ve čtvrtek 2. 11. 2023 za námi do domova dorazila paní Bc. Blanka Veselá, která nám ve své přednášce přiblížila historii továrny Tylex, která je s naším městem nerozlučně spjata. Vydali jsme se s ní do historie letovické krajky, přiblížila nám, co vše se v Letovicích vyrábělo, jak továrna fungovala a jaký je její stav dnes. Pro mnohé naše seniory to byl návrat do pracovního života, kdo zde nepracoval, minimálně nakupoval záclony do domácnosti. Jelikož historie Tylexu je velmi bohatá, nestihli jsme zdaleka probrat vše, co jsme chtěli. Proto paní Blanka Veselá přislíbila, že by se za námi vydala do domova ještě jednou. Budeme se těšit a moc děkujeme :-)

BRAMBORÁKOVÉ DOPOLEDNE

Co by to bylo za podzim, kdybychom si nepřipravili bramboráky? Jen při pomyšlení na ně se většině z nás sbíhají sliny :-) A tak jsme se sešli 24. října dopoledne v klubovně a bramboráky si uvařili. Dobrovolníci oloupali česnek, připravili jsme koření, umíchali těsto z nastrouhaných brambor a finálního smažení se ujala děvčata aktivizační. Měli jsme čas probrat recepty, každý se podělil se svými zkušenostmi a radami, jak nejlépe bramboráky ochutit. A podařilo se. Vůně bramboráků se linula celým domovem a každý, kdo přišel, dostal ochutnat. 
Jsme rádi, že se pochoutka vydařila, a těšíme se na další společné vaření.

NÁVŠTĚVA KOSTELA SV. PROKOPA V LETOVICÍCH

Ve čtvrtek 12. října jsme se vypravili do kostela sv. Prokopa v Letovicích. Od našeho domova je kostel sice vzdušnou čarou poměrně blízko, ovšem pro nás to byl výlet se vším všudy. Po deváté hodině nás vyzvedl autobus, projeli jsme se po Letovicích, obhlédli okolí a vystoupili jsme u kostela. Kousek jsme se prošli a v kostele nás přivítal pan farář Jiří Brtník. Po usazení a úvodním slovu předal slovo panu Bohuslavu Kudovi, který nám poutavě vyprávěl o historii kostela. Také jsme se dozvěděli něco o varhanech, které jsou součástí kostela. Jejich zvuk a svůj um nám předvedl pan Jiří Lebiš, který hru na varhany opravdu dokonale ovládá. Součástí návštěvy kostela byla i krátká modlitba, za kterou byli naši uživatelé velmi rádi.
Děkujeme panu faráři Jiřímu Brtníkovi, panu Bohuslavu Kudovi i Jiřímu Lebišovi za krásný zážitek. Cítíme se duševně obohaceni a věříme, že jsme v Letovicích v kostele nebyli naposledy.

VÝSTOUPENÍ ZPĚVAČKY ALISHI

Další akcí v rámci Týdne sociálních služeb byl koncert zpěvačky Aleny Střelečkové - Alishi. Uživatelé se sešli v jídelně ve velkém počtu. Někteří jen poslouchali, jiní si známé písně i notovali. V každém případě jsme si úterní dopoledne náramně užili. Jsme rádi, že za námi "Alishi" přijela, její písničky i zpěv s kytarou se nám moc líbí a dokáže svým projevem navodit skvělou atmosféru.
Děkujeme za krásné hudební dopoledne :-)

VÝSTAVA VÝROBKŮ NAŠICH UŽIVATELŮ

V rámci Týdne sociálních služeb jsme pro návštěvy, naše uživatele a širokou veřejnost připravili již tradiční prodejní výstavu výrobků našich uživatelů. Součástí výstavy, která je situovaná v přízemí našeho domova pro seniory, je i panel plný fotografií z letošních akcí. 

Přijďte nás navštívit, prohlédnout si naše výrobky a podpořit naše aktivity.

Těšíme se na setkání :-)

Vyšlo nové číslo našeho časopisu

prohlédnout si ho můžete zde
časopis podzim 2023

VÝLET DO DĚTSKÉ OZDRAVOVNY KŘETÍN

Od začátku letošního roku jsme dumali, kam se vydat na výlet. A protože mnoho z našich uživatelů chtělo vidět okolí Letovic, přehradní nádrž Křetínku a také Křetín, vydali jsme se na výlet do Dětské ozdravovny ve Křetíně. Mnozí cestu kolem přehrady znají, někteří pocházejí z blízkých vesnic, a tak jsme vzpomínali, nejvíce asi jedna z našich uživatelek, která přímo v ozdravovně pracovala.
Byli jsme velmi mile přijati paní Mgr. Jarmilou Prudilovou, hlavní sestrou, která nám vyprávěla o historii i současnosti dětské léčebny. Provedla nás po areálu, kde jsme v krásném prostředí parku obdivovali vzrostlé stromy a keře a spoustu úprav, aby podporovaly zdravý pohyb dětí. Odvážlivci se pak mohli podívat i dovnitř budovy - odvážlivci proto, že budova není bezbariérová a dostat se přes minimálně šest schodů byl docela oříšek.
Všechno jsme ve zdraví a dobré náladě zvládli, cestu jsme si užili a z výletu si odnášíme příjemné zážitky.
Do Křetína posíláme pozdravy :-)

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE

14. září jsme v našem domově uspořádali další sportovní klání. Aby netruchlili ti uživatelé, kteří nebyli nominování do našeho družstva na turnaj v kuželkách, umožnili jsme soutěžení všem, kdo měli zájem. Takže z uživatelů našeho domova jsme vytvořili čtyři družstva a vydali se podobnou trasou jako soutěžící kuželkového turnaje - uživatelé absolvovali stolní kuželky, ruské kuželky, klasické dřevěné kuželky a také hru Möllky.

Všichni se v průběhu dopoledne výtečně bavili a my jsme získali přehled o tom, komu se jak daří a kdo by mohl být nominován příští rok do našeho "reprezentačního družstva"
Sportu zdar a veselé náladě dvakrát :-)

9. ročník TURNAJE DOMOVŮ PRO SENIORY V KUŽELKÁCH

První týden v září už tradičně patří turnaji v kuželkách. K nám do domova se sjedou týmy z dalších sedmi domovů a společně zápolíme v kuželkových disciplínách. Letos se turnaje zúčastnili zástupci z následujících domovů: Blansko, Brno - Kociánka, Brno - Okružní, Brno - Věstonická, Černá Hora, Moravská Třebová a Předklášteří. Do soutěže se zapojil samozřejmě i tým z našeho domova.
Počasí nám přálo a celé dopoledne se neslo v příjemném sportovním duchu. Hráči sbírali body v disciplínách, kterými byly stolní kuželky, dřevěné kuželky, ruské kuželky a naše úprava finské hry Mölkky.
Po výtečném obědě a sečtení nasbíraných bodů jsme znali vítěze. Vyhlašování vítězů a předávání cen se zúčastnili i starosta města Mgr. Petr Novotný a místostarosta Mgr. Radek Procházka.
Na stupně vítězů letošní rok dosáhla tato družstva:
1. místo - Domov pro seniory Černá Hora
2. místo - Domov pro seniory Brno - Věstonická
3. místo - Domov pro seniory Předklášteří

Všem děkujeme za účast a příjemnou atmosféru. A také velmi děkujeme paní Ing. Jaroslavě Konůpkové, která pro všechny účastníky turnaje upekla krásná perníková srdíčka s kuželkou.

ROZLOUČENÍ S LÉTEM

Poslední srpnový den jsme měli naplánované loučení s létem. Počasí nás dlouho napínalo, ale nakonec se ukázalo, že náš výběr byl nejlepší možný, protože ostatní dny v posledním srpnovém týdnu pršelo nebo bylo chladno.
A tak jsme se mohli sejít v zahradě :-) Poslechnout skvělou muziku, protože kapela Trní z Boskovic si za námi přijela ochotně zahrát a zazpívat. Dali jsme si točené pivo, víno, kávu, limo, oplatky a ovoce. Poseděli jsme, poklábosili a po příjemně stráveném odpoledni jsme se rozešli na večeři. Ono přece jen takové teplo už zase nebylo a sluníčko se schovalo za mraky, jak už to tak na podzim bývá.

Létu máváme, těšíme se na barevný podzim a věříme, že příští rok léto zase přivítáme, třeba s kapelou Trní, jejímž členům děkujeme.

Plán akcí na měsíc září 2023

si můžete prohlédnout zde
akce září 2023

VÍLY Z LETOKRUHU

Spolupráce s Letokruhem Letovice se nám v posledních letech velmi osvědčila. Každé léto za námi dorazí děti z některého příměstského tábora, který Středisko volného času Letokruh pořádá.
Letos za námi dorazila děvčata z tábora s tématem "Jak se stát vílou" pod vedením paní Anny Roth. Nejen, že víly krásně tančily, ale také si s námi vyrobily přívěsky. K obojímu bylo třeba notná dávka odvahy. Moc se nám celé dopoledne líbilo, užili jsme si příjemné počasí v zahradě a především příjemnou společnost mladých krásných duší. 
 Věděli jste, že než se stanete vílou, musíte udělat spoustu dobrých skutků? 

Děkujeme Letokruhu za spolupráci a skvělou náladu a těšíme se příště :-)

CVIČÍME V ALTÁNU

Horké letní dny jsou sice někdy úmorné, ale my konečně můžeme využít teplá rána a zacvičit si na čerstvém vzduchu.
Hezky brzy dopoledne v hojném počtu do altánu na naší krásné zahradě. Sejít se, rozhýbat, užít si skupinové cvičení a pak odpočívat a doplňovat tekutiny. Pro dobrou náladu děláme, co se dá :-)

BESEDA A TANEČKY S MAŽORETKAMI MARCIPELKAMI

V pondělí 14. 8. 2023 za námi dorazila děvčata zastupující mažoretky Marcipelky z Březové nad Svitavou. Jejich vystoupení jsme už několikrát zažili, tentokrát se s námi podělily mažoretky o své mezinárodní úspěchy.
Jejich vedoucí a naše zdravotní sestřička, Leona Marková, nám vyprávěla o mezinárodním klání mažoretek v Chorvatsku, své vyprávění doprovodila fotografiemi a děvčata k tomu předvedla svůj um naživo. Jelikož jsou prázdniny, nesešla se celá parta, ale náš obdiv to nijak nezmenšilo.
Všem Marcipelkám gratulujeme a těšíme se, že nám zase někdy přijdou zatančit :-)

TURNAJ S DIAKONIÍ

Pravidelně se setkáváme s klienty Diakonie na turnaji v pétanque. Jelikož nám počasí v pátek 3. srpna 2023 nepřálo, nemohli jsme uspořádat turnaj venku a rozhodli jsme se pro náhradní variantu, a to kuželkové klání. Naši uživatelé potrénovali na náš tradiční zářijový turnaj a klienti Diakonie zažili něco nového. Vyzkoušeli jsme stolní kuželky, klasické kuželky a naši variantu hry Möllky.

Jsme rádi, že jsme se mohli pobavit, potěšit vzájemným setkáním a změřit síly :-)

Děkujeme za milou návštěvu a těšíme se zase brzy na viděnou.

Plán akcí na měsíc srpen 2023

si můžete prohlédnout zde
akce srpen 2023

LAMO A CANISTERAPIE

I přes nepřízeň počasí se nám letošní léto podařilo uspořádat v zahradě domova lamoterapii a canisterapii s paní Okáčovou. Její psí kamarády většina obyvatel našeho domova dobře zná z pravidelných pátečních návštěv, ale s lamami se někteří setkali poprvé. Paní Okáčová poutavě povyprávěla o životě lam v jejich domovině, o své farmě "U lamáka" a všem, co naše uživatele zajímalo. 
Každý, kdo měl zájem, se mohl s pejsky i lamami pozdravit, pohladit je nebo jim nabídnout pamlsek. Dopoledne tak v jejich přítomnosti uteklo jako voda a my moc děkujeme paní Okáčové, že nám věnovala čas a podělila se s námi o energii svých chlupatých svěřenců.

VYSTOUPENÍ HELIGONKÁŘŮ ZE SVITAV

Na 18. 7. 2023 jsme měli  naplánováno vystoupení harmonikářů, kteří u nás měli vystupovat premiérově. Bohužel však pro nemoc museli své vystoupení na poslední chvíli zrušit. Neváhali jsme a oslovili jsme naše známé, osvědčené, prověřené a oblíbené heligonkáře ze Svitav. Těm naštěstí zdraví i přes pokročilý věk slouží, a tak se za námi mohli zastavit a zpříjemnit nám úterní dopoledne. Velmi se vydařilo počasí a rádi jsme si poseděli ve stínu v naší zahradě, zanotovali si a zazpívali známé české písničky. 

Heligonkářům moc děkujeme za jejich vstřícnost a veselou náladu :-)

DÁRCE SENA PRO TERAPEUTICKÉHO KRÁLÍKA

Vážení a milí příznivci našeho domova. Moc děkujeme za vlnu zájmu, která se objevila v souvislosti s hledáním zdroje sena pro našeho králíčka. 

Děkujeme aktuálním dárcům a ostatní si necháváme do zásoby :-)

Plán akcí na měsíc červenec 2023

si můžete prohlédnout zde
akce červenec 2023

DIVADELNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NÝROV

Ve středu 28. 6. 2023 nás navštívili žáci Základní školy Nýrov s učitelským doprovodem. Žáci si připravili veselé divadelní představení, ve kterém se hrálo, tančilo a zpívalo. Svým projevem si nás získali a jsme velmi rádi, že za námi dorazili. Ve společnosti mladých šikovných lidiček dopoledne hned jinak uteklo.

Děkujeme za milou návštěvu a taky za upečená sádrová srdíčka, kterými žáci naše seniory obdarovali :-)

PŘEDPRÁZDNINOVÉ POSEZENÍ

Plánovat akce v průběhu června bylo kvůli rozmarům počasí velmi náročné. Čekali jsme na poslední předprázdninový týden, abychom přivítali léto, a nakonec jsme po odpoledním dešti stejně raději vítali z jídelny :-)
Dobrá zpráva je, že i přes vrtkavé počasí jsme si nenechali v úterý 27. 6. 2023 zkazit náladu a v hojném počtu jsme se sešli v jídelně. Poseděli jsme, pochutnali si na ovoci a zmrzlině, dali si chlazené pivo, víno, kdo měl chuť, přidal i kávu.
K poslechu a notování nám zahráli bratři Mifkové, kterým za hudební doprovod velmi děkujeme. A třešničkou na dortu byla tombola - téměř každý si z posezení odnášel nějakou pěknou výhru - kytici květin, meloun nebo nějakou sladkost.
Věříme, že se odpoledne vydařilo a že si užijeme příjemné léto, které nám dovolí trávit dny v zahradě a užívat si slunce a letní vánek.

Vyšlo nové číslo našeho časopisu

prohlédnout si ho můžete zde
časopis léto 2023

PROCHÁZKA NA ZÁMEK V DOPROVODU ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY LETOVICE

Ve čtvrtek 22. června jsme využili již tradičně pomoci naší blízké Základní školy Letovice. S žáky 9. třídy pod vedením paní učitelky Mgr. Miroslavy Trčkové a partou sedmáků v doprovodu pana učitele Mgr. Erika Winklera jsme se vydali na letovický zámek. Silní hoši a také zdatná děvčata doprovodili naše uživatele na invalidních vozících a jsme za to rádi. Ona totiž už cesta je v našem případě cíl.
Projeli jsme se krásnou ulicí Bezručovou, kde jsme obdivovali krásně rozkvetlé předzahrádky, při cestě k zámku jsme si trochu "zakodrcali" a na spodním nádvoří jsme se pak občerstvili a náš žákovský doprovod nám přednesl připravené písně. Zpívalo se a hrálo na trubku, nálada byla veselá a také jsme si zazpívali společně. 
I přes horké počasí se výlet vydařil, všichni jsme se v pořádku vrátili domů a do školy a odnesli jsme si opět mezigenerační zážitek. Děkujeme žákům, učitelskému doprovodu a také panu řediteli, že žáky uvolnil a umožnil tak velkému množství seniorů vyrazit do světa :-)

PEČENÍ V KLUBOVNĚ

Kdo by neměl rád jablečný štrůdl? My v domově si občas rádi dáme něco sladkého ke kávě, a tak jsme se dohodli a sešli se 13. 6. v klubovně a společně jsme si upekli jablečný závin. Někdo strouhal jablíčka, někdo vzpomínal na své vlastní recepty, šikovné ruce našich pomocnic těsto zabalily a nakonec si všichni s radostí pochutnali. Na chodbách to pak ještě dlouho vonělo skořicí a vanilkou a my měli dobrý pocit z dobře odvedené práce, která byla plná chutí.

NÁŠ VÝLET DO DIAKONIE

Ve středu 7. 6. 2023 jsme navštívili naši spřátelenou sociální službu v Letovicích - Chráněné bydlení a Centrum denních služeb zřízené Diakonií Českobratrské církve evangelické. Naši uživatelé měli možnost nahlédnout v rámci dne otevřených dveří, jak to funguje jinde, ochutnali kávu a zákusky a také se setkali s Janem Grygarem (hercem z Četnických humoresek) a jeho hostem.
Odpoledne uběhlo v přátelské atmosféře a čas utíkal tak rychle, že jsme skoro zapomněli, že už bychom se měli vrátit do domova.
Zástupcům Diakonie děkujeme za milé pozvání. V létě je na oplátku my pozveme na tradiční turnaj v pétanque :-)

VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MŠ LETOVICE, TYRŠOVA

Na konci května za námi do domova dorazila návštěva z Mateřské školy Letovice, Tyršova ulice. Paní učitelky s dětmi v květnu trénovaly program ke dni matek a nám ho přišly předvést, aby vše, co se naučily, nepřišlo nazmar.
Moc děkujeme za příjemné setkání a rozveselení našeho dne :-)

VYSTOUPENÍ PĚVECKÉHO SBORU ZUŠ LETOVICE
 POD VEDENÍM Mgr. Marie Nečasové

Paní Marii Nečasovou jsme 25. 5. 2023 přivítali s jejími žáky a užili jsme si vystoupení dětského pěveckého sboru.
Děti nám v doprovodu kláves, houslí a dalších nástrojů přednesly různé melodie, k vystoupení jsme se také mohli připojit a zazpívat si známé melodie. 

A jak je všeobecně známo - zpívání všechny smutky zahání :-)
a my moc děkujeme za příjemné rozveselení.

Plán akcí na měsíc červen 2023

si můžete prohlédnout zde
akce červen 2023

TVOŘENÍ S DĚTMI

Ve čtvrtek 11. 5. 2023 za námi do domova přijely děti ze Soukromé mateřské a základní školy Rozmarýnová v Brně. V rámci svého školního projektu se seznamují s různým prostředím a různými profesemi. S našimi seniory si společně připravili dárečky ke dni matek. 
Děti a senioři se sešli v jídelně, společně kreslili obrázky, které jsme pak zatavili a vlepili do rámečků. Společné tvoření se nám velmi líbilo. Děti nám do domova přinesly radost a spoustu švitoření a energie. Mnozí také dostali od dětí vyrobené a zarámované obrázky jako dárek.

Děkujeme za veselou společnost a za potěšení :-)

ZPÍVÁNÍ S HARMONIKAMI

Skvělé harmonikářské trio přijelo za našimi uživateli do domova. Přijeli zahrát a společně si zazpívat. Ve čtvrtek 4. 5. 2023 jsme se sešli v jídelně v opravdu velkém počtu. Poseděli jsme, poslouchali a také si společně notovali. Zazněly známé české lidové, a tak se mohl zapojit opravdu každý, kdo měl chuť.

Harmonikářům a odvážné harmonikářce moc děkujeme za radost, kterou nám do domova přinesli :-)

                                      Zvířecí návštěvy v roce 2023

V letošním roce jsme se opět zapojili do projektu "Zvířecí návštěvy v zařízeních pro seniory". Tento projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Ježíškova vnoučata. Projekt podporuje zooterapii v domovech pro seniory a nám se podařilo získat finanční podporu pro naše skvělé terapeuty, paní Okáčovou a pana Blašku a jejich čtyřnohé svěřence, kteří k nám do domova pravidelně docházejí a našim uživatelům přinášejí radost a dobrou náladu.

Podpory Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Ježíškova vnoučata si velmi vážíme a děkujeme :-)

Plán akcí na měsíc květen 2023

si můžete prohlédnout zde
akce květen 2023

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Čarodějnický rej jsme si nenechali u nás v domově ujít ani letos. Počasí nám sice nepřálo, ale na dobré náladě nám to neubralo :-) 
Sešli jsme se v jídelně v hojném počtu, skupina hodných čarodějnic se starala o zábavu, občerstvení a dobrou náladu.
Všichni jsme rádi poseděli a zanotovali si s naším milým hudebním doprovodem - panem Drábkem a jeho manželkou. Za hudební doprovod velmi děkujeme, zpěv je naše radost a ne jinak tomu bylo i při čarodějnickém rejdění. Dokonce se ke konci akce odvážní odhodlali i k tanci :-)

ROZTANČENÝ DOMOV

Ve čtvrtek 20. 4. 2023 jsme u nás v domově s radostí přivítali tanečního mistra pana MgA. Petra Veletu. Pan Veleta za námi dorazil plný elánu a za pomoci hudby a tance jej přenesl i na nás. Tančilo se jídelně, ve stoje i na vozíčku nebo vsedě na židli. Každý se zapojil a užil si skvělou atmosféru.
Panu Veletovi moc děkujeme a nabiti čerstvou energií se těšíme, že ji budeme moci zase příště doplnit s jeho pomocí :-)

SENIOR BEZ NEHOD

...tak zněl název přednášky, se kterou za námi přijeli propagátoři projektu, jehož cílem je podporovat bezpečnost seniorů. Naši uživatelé se dozvěděli o bezpečnosti chodců, řidičů, zábavnou formou si zopakovali dopravní značky a pravidla pro chování účastníků silničního provozu.

Pro naše uživatele to bylo oživení, připomenutí pravidel a také zpestření všedního dne. Děkujeme za poučnou návštěvu :-)

VELIKONOČNÍ PERNÍČKY

Poděkování za velikonoční překvapení patří také letos paní Ing. Jaroslavě Konůpkové. Ta pro naše uživatele napekla velikonoční perníčky. Všem tato drobná voňavá pozornost vykouzlila úsměv na rtu a také si výtečně pochutnali.

Děkujeme a přejeme příjemné jaro :-)

VELIKONOČNÍ "HRKÁNÍ"

Tradice a Velikonoce patří bezesporu k sobě. My v domově pro seniory se snažíme tradice dodržovat, proto se vždy na zelený čtvrtek sejdeme, rozloučíme se s Morenou a zimou, přivítáme jaro, rozdáváme velikonoční balíčky pro uživatele a mužské osazenstvo našeho domova vymrská všechny paní a dámy, aby se omladily. Bez velikonoční pomlázky, i když s předstihem, by se to u nás snad už neobešlo a také si tradičně připijeme na zdraví zeleným pivem :-)

VELIKONOČNÍ PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme žákům a učitelům Základní školy ve Křetíně, kteří se rozhodli nás na Velikonoce potěšit.

Do domova za námi doputovalo velké množství pestrých velikonočních přáníček. Přání vlastnoručně vyrobili žáčci základní školy, za pomoci svých učitelů. Potěšila nás nejen kuřátka, zajíčci a barevné kraslice, ale také krásně napsané pozdravy a věnování.

Díky a krásné jaro všem :-)

VELIKONOČNÍ PEČENÍ

Pečení, vaření a ochutnávání, to je naše :-)

Před Velikonocemi jsme si naplánovali pečení "jidášů". Sešli jsme se v klubovně, připravili jsme těsto a pak se vesele pustili do práce. Každý přiložil ruku k dílu, někdo šoulel, jiný zamotával a všichni nakonec s radostí ochutnali.

Plán akcí na měsíc duben 2023

si můžete prohlédnout zde
akce duben 2023

ZDOBENÍ VELIKONOČNÍCH KRASLIC

K velikonočním tradicím patří odedávna zdobení kraslic. Paní Naděžda Parmová za námi ochotně do domova přijela, aby nám představila metodu zdobení kraslic slámou. Pro některé z nás již zdobení touto technikou bylo náročné, protože vyžaduje jemné a šikovné prsty. Přesto jsme si rádi vyslechli, jak správně se slámou pracovat a někteří si ozdobili i vlastní kraslici.

Paní Parmové moc děkujeme, že mezi nás vnáší tradice a přiblížila nám Velikonoce o kousek blíž.

Vyšlo nové číslo našeho časopisu

prohlédnout si ho můžete zde
časopis jaro 2023

ALISHI - písničky s kytarou

K Mezinárodnímu dni žen, v úterý 8. 3. 2023, všechny naše seniorky dostaly od pana ředitele krásnou kytičku a hned den na to mohly svůj svátek oslavit písničkami se zpěvačkou Alenou Střelečkovou - Alishi. Přijela za námi s kytarou a společně jsme si zazpívali známé české hity. Jídelnou se nesly libé akordy, zpěv všech zúčastněných a také dobrá nálada, kterou jsme si zpěvem zajistili.

Děkujeme za milou a usměvavou návštěvu :-) 

Plán akcí na měsíc březen 2023

si můžete prohlédnout zde
akce březen 2023

MASOPUSTNÍ VESELÍ

Koblížky, dobré pivo, víno, káva či limonáda a především - výborná muzika v podání Milana Žáčka - tohle všechno byly skvělé předpoklady pro náš úspěšný masopustní bál.
Sešli jsme se všichni v úterý 21. 2. 2023 s veselou náladou v pestře nazdobené jídelně. Společně jsme si zazpívali při harmonice, všichni zúčastnění měli možnost vyhrát v naší tombole.
Skvěle jsme se pobavili, poseděli a připravili se na postní období.
Pomalu vyhlížíme jaro a těšíme se na další akce.

Vystoupení manželů Ludmily Lujkové a Milana Václava Hakla
CESTA ZA LÁSKOU

Nejen pečení, ale také básně a písně nám zpříjemnily čas oslav svátku svatého Valentýna.
V úterý 14. 2. 2023 za námi do domova přijeli manželé Ludmila Lujková a Milan Václav Hakl. Naši jídelnu zaplnili příjemnou atmosférou, uživatelé si mohli společně s nimi zazpívat známé české písně. Poslechli si také některé autorské od pana Hakla a také jim paní Lujková přednesla své básně.
Děkujeme za příjemné dopoledne plné klidu, pohody a něžné poetiky.

VALENTÝNSKÉ PEČENÍ

Svátek zamilovaných, sv. Valentýna, si připomínáme i my v domově. Letos jsme se na něj připravili s předstihem a v klubovně jsme si upekli linecká srdíčka. Domov se nám příjemně provoněl, uživatelé zavzpomínali na své lásky, bývalé i současné, a na všechny milé chvíle.

Plán akcí na měsíc únor 2023

si můžete prohlédnout zde
akce únor 2023

NOVÉ ÚHRADY ZA POBYT A STRAVU
 
PRO UŽIVATELE DOMOVA PRO SENIORY

Rada města Letovice na svém zasedání dne 11. 1. 2023 schválila navýšení úhrad za pobyt a stravu pro uživatele domova pro seniory. 
Úhrady platné od 1. 2. 2023 jsou k dispozici zde.

NOVOROČNÍ TURNAJ V ČÁŘE

Nový rok 2023 jsme v rámci našich společných aktivit započali turnajem v čáře. Vystřídali jsme tak po několik předchozích let tradiční šipky. A nutno říci, že změna se setkala s úspěchem. Při společném zápolení jsme se zasmáli, účastnit se mohl téměř každý a víc než o techniku šlo o společně strávený čas a překvapení, kdo to vlastně nakonec vyhraje :-)
A i když jsme vítěze slavnostně vyhlásili a ocenili, velkou radost a odměnu jsme si odnesli všichni. A s úsměvem a radostí jsme vstoupili do dalšího roku.

Plán akcí na měsíc leden 2023

si můžete prohlédnout zde
akce leden 2023

Vyšlo nové číslo našeho časopisu

prohlédnout si ho můžete zde
časopis zima 2022

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ S VEČEŘÍ

Po pečení a přípravě výzdoby mohlo nastat to sváteční odpoledne, kdy se všichni sejdeme a užijeme si slavnostní předvánoční čas. 
Již tradičně (i když nám tradici na dva roky přerušil covid) jsme se sešli v jídelně, která byla svátečně vyzdobená. Usadili jsme se ke slavnostní tabuli a přivítal nás svým slovem pan ředitel. Zazpívali jsme si koledy společně s "našimi muzikanty" Ivanou a Michalem, bez kterých už si Vánoce také neumíme představit, a užili jsme si společně vánoční atmosféru. K večeři jsme si dali řízek s bramborovým salátem a naladili jsme se na nadcházející Štědrý den a následující svátky.

PEČENÍ VÁNOČNÍHO CUKROVÍ

Vánoce bez pečení si neumíme u nás v domově představit. Naše přípravy na nadcházející svátky byly i ve čtvrtek 15. 12. v plném proudu. V hojném počtu jsme se sešli v klubovně, kde jsme společně upekli vanilkové rohlíčky. Dílo se podařilo, každý si za odměnu ochutnal. Krásně se nám tím pečením provoněl celý domov a Vánoce už byly zase o kousek blíž :-)

VYSTOUPENÍ SOUBORU ŽÁKŮ ZUŠ LETOVICE

Ve středu 14. 12. 2022 naše adventní čekání přišli zpestřit žáci Základní umělecké školy Letovice pod vedením pana učitele Mgr. Vladimíra Pečinky. Flétny a flétničky všech druhů se rozezněly, my jsme nadšeně poslouchali a při některých tónech jsme si mohli prozpěvovat známé české koledy.
Žákům i panu učiteli moc děkujeme za příjemné odpoledne.

VÝROBA VÁNOČNÍCH SVÍCNŮ

Tvoření vánoční výzdoby jsme se věnovali v úterý 13. 12. v klubovně. Společně jsme si vyrobili vánoční svícny, které budou zdobit náš domov. Všichni se pustili do práce, zapichovali živé květy, větvičky a další přírodní komponenty. Po úspěšně zvládnutém úkolu jsme si pak poseděli u kávy a těšili se z dobře vykonané práce, která nám přinese potěšení v dalších adventních dnech.

VYSTOUPENÍ PĚVECKÉHO SBORU VLASTIMIL

V pátek 9. 12. 2022 nám přijel zpříjemnit předvánoční čas pěvecký sbor Vlastimil z Vanovic. Sešli jsme se v hojném počtu v jídelně, u krásně nazdobeného vánočního stromku a společně jsme si notovali, broukali nebo třeba jen poslouchali. 

Moc děkujeme za milé a příjemné zpestření adventní doby.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Mikuláš se svojí družinou i letos navštívil naše uživatele v domově pro seniory. Potěšil je svojí nadílkou, s každým promluvil a popřál příjemný adventní čas. Anděl neopomněl vyzdvihnout všechny dobré skutky, čerti trochu zlobili a naše uživatele lákali do pekla. Celé dopoledne provázela příjemná předvánoční atmosféra a těšíme se, co v letošním adventním čase ještě prožijeme.

Plán akcí na měsíc prosinec 2022

si můžete prohlédnout zde
akce prosinec 2022

AKTUÁLNÍ DOPORUČENÍ - NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY

S ohledem na aktuální doporučení hlavní hygieničky ČR k podzimnímu a zimnímu období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění v populaci 
žádáme návštěvníky našich uživatelů v domově pro seniory o následující:

- na návštěvy prosím choďte pouze, pokud se cítíte zdraví
- pokud se u Vás vyskytují příznaky respiračního onemocnění, raději návštěvu odložte, až budete zdraví
- pokud si nejste jisti, zda jste se nesetkali s nějakou respirační nákazou, raději při návštěvě použijte respirátor

I nadále platí, že všechny návštěvy se zapisují do knihy návštěv a návštěvy zatím probíhají bez omezení. 

SPOLEČNÉ TVOŘENÍ S DĚTMI

Práce s dětmi a jejich návštěvy nás velmi těší. Proto jsme neváhali a využili nabídky Soukromé mateřské a základní školy Rozmarýnová z Brna ke spolupráci. Děti za námi přijely v rámci plnění svého školního projektu v úterý 15. 11. 2022. Sešli jsme se v jídelně a pustili jsme se do společného tvoření. Vyrobili jsme si svícínky z jablíček, větviček a přírodnin, někteří vyráběli papírové kytičky. Děti nás potěšily písničkou a také nám přivezly dárky, které si pro nás vlastnoručně vyrobily.

Setkání s dětmi bylo velmi příjemné, někteří se sice styděli, ale po chvíli se chlapci i děvčata rozpovídali a bavili všechny naše uživatele.

Děkujeme za příjemnou návštěvu až z Brna :-)

HISTORIE BETLÉMŮ U NÁS

Ve čtvrtek 10. 11. 2022 za námi do domova přijela paní Naděžda Parmová se svojí besedou na téma: "Historie betlémů u nás".
Besedovali jsme o nadcházejícím adventním čase a současně jsme měli možnost si prohlédnout betlémy z její soukromé sbírky. Některé nám přivezla "naživo", některé jsme si prohlédli na fotografiích. Paní Parmová se sbírání betlémů věnuje již dlouhý čas a pořádá i výstavy pro veřejnost.

Jsme velmi rádi, že paní Parmová se svou sbírkou betlémů zavítala i k nám. Děkujeme a přejeme příjemný podzimní čas :-)

Plán akcí na měsíc listopad 2022

si můžete prohlédnout zde
akce listopad 2022

DOPOLEDNE SPOLEČENSKÝCH HER

Člověče nezlob se - i tak by se dalo nazvat naše čtvrteční dopoledne 20. 10. 2022. V hojném počtu jsme se tento den sešli v jídelně a společně si zahráli různé společenské a deskové hry. Hráli jsme "Člověče nezlob se", mikádo, pexeso a další. Při hře jsme vzpomínali, jaké hry jsme měli rádi jako děti, a také jaké hry jsme hráli ve svých rodinách s vlastními ratolestmi.

Jídelnou se nesla dobrá nálada a také se potvrdila léty ověřená skutečnost, že hrát si lze v každém věku :-)

TICHÝ SVĚT

Náš domov v rámci osvěty a nabídky pomoci navštívily ve čtvrtek 13. 10. 2022 dvě mladé dámy z neziskové organizace Tichý svět. Dozvěděli jsme se o tom, jaké jsou možnosti při kompenzaci ztráty sluchu, co dělat, když přicházíme o sluch, jak pečovat o sluchadla a podobně. Téma nás velmi zaujalo a jsme moc rádi, že jsme s touto neziskovou organizací  navázali spolupráci. Dámy byly velmi ochotné a také nám nabídly, že se za našimi uživateli mohou průběžně zastavit a naslouchátka zkontrolovat, či jinak poradit.

Za návštěvu moc děkujeme a nabídky pomoci jistě v budoucnu využijeme.

Hudební vystoupení pěveckého sboru ze Svitávky

V pátek 7. 10. 2022 za námi do domova zavítali členové Svatojánského pěveckého sboru ze Svitávky. Zazpívali si s námi společně lidové písně, připravené pásmo milým slovem doprovázela paní Ludmila Lepková. Při setkání jsme zjistili, že členové sboru a naši uživatelé se ve velkém znají, takže se mimo veselého zpěvu jednalo také o přátelská setkání a takovou malou "sousedskou besedu".
Moc děkujeme a věříme, že jsme se neviděli naposledy :-)

Plán akcí na měsíc říjen 2022

si můžete prohlédnout zde
akce říjen 2022

Vyšlo nové číslo našeho časopisu

prohlédnout si ho můžete zde
časopis podzim 2022

Návštěva dětí z Mateřské školy Letovice, Komenského

V září jsme s velkou radostí navázali na dlouholetou tradici a přivítali jsme u nás předškolní děti. Navštívily nás paní učitelky s dětmi z Mateřské školy Letovice, Komenského. Na zahradě bylo plno smíchu, skotačení a radosti ze společného setkání. Jsme rádi, že nám aktuální situace dovoluje se takto potkávat a věříme, že podobná setkání proběhnou častěji.

8. ročník Turnaje v kuželkách

Začátek měsíce září v letech před epidemií Covid-19 vždy patřil turnaji v kuželkách mezi spřátelenými domovy pro seniory. Jsme velmi rádi, že letos jsme mohli po dlouhé vynucené pauze uspořádat 8. ročník tohoto turnaje.
Do Letovic za námi přijeli zástupci domovů pro seniory ze Sokolnice, z Předklášteří, z Brna-Kociánky, z Moravské Třebové, z Černé Hory a Boskovic.
Celé dopoledne jsme zápolili ve čtyřech disciplínách - ve stolních kuželkách, hře Möllky, ruských kuželkách a klasických dřevěných kuželkách. Vítězové z domova pro seniory Brno-Kociánka si odvezli společně s cenami i vítěznou putovní kuželku, kterou snad s radostí přivezou další rok, kdy plánujeme uspořádání dalšího ročníku turnaje. 
Děkujeme všem za skvělé sportovní dopoledne a blahopřejeme vítězům.

Plán akcí na měsíc září 2022

si můžete prohlédnout zde
akce září 2022

Rozloučení s létem

Konec prázdnin je v našem domově tradičně věnován rozloučení s létem. Letos nám počasí přálo, proto jsme mohli posedět v zahradě, pochutnat si na občerstvení a k tomu všemu nám hrála skvělá kapela Trní z Boskovic. Při jejich vystoupení jsme si také notovali, bavili se a užívali příjemné teplé odpoledne.

Pétanque s Diakonií

Ve čtvrtek 18. 8. 2022 k nám do domova dorazili návštěvníci z Diakonie. Již tradičně jsme uspořádali turnaj v pétanque. Letošní rok jsme ovšem zvolili jiný povrch a prostor, schovali jsme se v parném letním počasí do stínu v zahradě, hráli jsme na trávě a tato změna se nám vyplatila, nikdo se nepřehřál. A i přes změnu stanoviště se nám akce vydařila a všichni byli odměněni radostí ze hry a dobrou náladou.
Děkujeme za veselou návštěvu a zase za rok "Sportu zdar!".

O sv. Anežce České

V pondělí 22. 8. 2022 za námi do Domova pro seniory zavítala paní senátorka 
Ing. Jaromíra Vítková, která nám zařídila promítání dokumentárního filmu o svaté Anežce České. Sešli jsme se ve velkém počtu v jídelně domova, paní senátorka nám o svaté Anežce povídala, také nám přiblížila svoji činnost jako senátorky. Společně jsme se pak podívali na dokument, který nás velmi zaujal.

Děkujeme za čas věnovaný našim uživatelům.

Hudební vystoupení bratrů Mifkových

Zpěv léčí a přináší dobrou náladu. O tom jsme se opět přesvědčili za přispění bratrů Jiřího a Oldřicha Mifkových, kteří za námi dorazili 11. 8. 2022. 
Společně jsme se dopoledne sešli v zahradě domova, zazpívali si spoustu lidovek, které všichni znali, poseděli na čerstvém vzduchu a užili si příjemnou atmosféru.
Děkujeme za zpestření dne a přinesení dobré nálady :-)

Návštěva dětí z Letokruhu

Každé setkání s mladou generací nás těší. Proto jsme byli rádi, že za námi do domova přišly děti navštěvující příměstský tábor Letokruhu Letovice (středisko volného času). Nejdříve jsme se seznámili, pak nám děti představily svá veselá vystoupení, zpívali jsme a děti předváděly písničky. Také jsme se dostali k rozhovorům, děti a senioři si společně udělali taková malá interview. A nakonec nás čekala "vodní štafeta", při které jsme se všichni společně zasmáli.
Velké díky a doufáme, že za rok v létě se zase potkáme.

Plán akcí na měsíc srpen 2022

si můžete prohlédnout zde
akce srpen 2022

Příprava letních drinků

Poslední čtvrteční dopoledne v červenci jsme se věnovali v klubovně přípravě letních drinků. Bylinky, koktejly, soda, rum...namíchali jsme si vše dle chuti a pak s radostí ochutnávali. V klubovně panovala veselá nálada, každý si dal jen kapičku na zdraví a na chuť, ale odjížděli jsme spokojení a občerstvení.

Dudáci Tryhuci

Na Dudáky jsme se všichni moc těšili. Ve čtvrtek 21. 7. 2022 za námi přijeli manželé Lucie a Ondřej Tryhukovi, kteří se zabývají folklorem, hrou na dudy, fujary a píšťaly. Přiblížili nám tyto tradiční nástroje, zazpívali si s námi a povídali o svém působení. Setkání se velmi vydařilo a jsme moc rádi, že se za námi vypravili.
Děkujeme :-)

Lamoterapie s paní Okáčovou

V úterý 12. 7. 2022 za námi do Domova přijela paní Okáčová z Ústupu. Tentokrát nepřijela jen s pejsky, které tady všichni důvěrně známe, ale přivezla naše kamarádky lamy. Všichni jsme byli připraveni, vybaveni kůrkami chleba a těšili jsme se, že si užijeme dopoledne s chlupáči. Počasí nám přálo a dopoledne se vyvedlo. Kdo chtěl, mohl se pomazlit, pohladit si lamu nebo pejska a také nám paní Okáčová jako vždy vyprávěla své příhody se zvířaty, které na farmě chová.
Moc děkujeme za návštěvu a těšíme se na příště.

Plán akcí na měsíc červenec 2022

si můžete prohlédnout zde
akce červenec 2022

Předprázdninové posezení

V úterý 28. 6. 2022 jsme v naší krásné zahradě vítali přicházející prázdniny.
Sešli jsme se u dobrého pití a jídla a k dobré náladě nám zahrál pan Drábek s manželkou. Nálada byla výborná a jsme rádi, že nám počasí přálo a ve stínu se dalo příjemně posedět, poklábosit a zazpívat si.

Vyšlo nové číslo našeho časopisu

prohlédnout si ho můžete zde
časopis léto 2022

Taneční dopoledne s panem Veletou

V úterý 21. 6. 2022 jsme dostali dárek od Ježíškových vnoučat. A je fakt, že na některé dárky se vyplatí počkat. 

Taneční mistr pan Petr Veleta roztančil celý náš domov. Sešli jsme se v jídelně, a i přesto, že někteří z počátku nevěřili, že tančit se dá v jakémkoli věku či s mnohými omezeními, pan Veleta nám ukázal, jakou radost a pocit štěstí může tanec přinášet.

Moc děkujeme za krásný zážitek jak dárci, tak panu Veletovi, který k nám vážil dlouhou cestu a neodradilo ho ani složité cestování :-)

Procházka na zámek

Ve čtvrtek 16. 6. 2022 jsme obnovili spolupráci se Základní školou Letovice. Třída 9. D pod vedením paní učitelky Lenky Veselé nás doprovodila při naší procházce na Zámek Letovice. Prošli jsme se, poklábosili a také si vesele zazpívali. 

Moc děkujeme :-)

Plán akcí na měsíc červen 2022

si můžete prohlédnout zde
akce červen 2022

Vystoupení mažoretek

V květnu za námi po delší době dorazily mažoretky Marcipelky z Březové nad Svitavou. V krásném počasí nás potěšily svým vystoupením. 
Děkujeme :-)

Canisterapie nám přináší radost

Paní Okáčová z Ústupu za námi v květnu opět dorazila se svými pejsky. Všichni uživatelé se rádi pomazlili a načechrali srst svých chlupatých oblíbenců.

AKTUÁLNÍ INFORMACE K NÁVŠTĚVÁM v domově pro seniory Letovice

od 5. 5. 2022 mohou návštěvy v domově pro seniory probíhat bez omezení

- na návštěvu již není nutný ani respirátor

- návštěvy mohou probíhat za běžných podmínek


I NADÁLE ŽÁDÁME VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY:

- zapisujte svůj příchod a odchod do knihy návštěv na recepci

- na návštěvu choďte zdraví, pokud vás trápí nějaké respirační onemocnění,
 raději přijďte, až budete fit, chráníte tak své nejbližší

                                                      DĚKUJEME

Plán akcí na měsíc květen 2022

si můžete prohlédnout zde
akce květen 2022

Pálení čarodějnic

Jsme rádi, že v tradicích můžeme na jaře vesele pokračovat. Počasí nám na konci dubna sice moc nepřálo, ale i tak jsme si "pálení čarodějnic" s našimi uživateli užili. 

Děkujeme za skvělý hudební doprovod heligonkářům ze Svitav.

Velikonoční veselí

Letos jsme se vrátili k našim jarním velikonočním zvykům a uspořádali jsme v našem domově velikonoční pomlázku s hrkáním, předáváním velikonočních balíčků a vítáním jara.
Velmi děkujeme za krásné perníčky, které pro naše uživatele upekla paní Ing. Jaroslava Konůpková a podpořila tak velikonoční atmosféru. Všichni uživatelé se potěšili a pochutnali si. 

Vyšlo nové číslo našeho časopisu

prohlédnout si ho můžete zde
časopis jaro 2022

Zvířecí návštěvy v roce 2022

Velmi rádi bychom se s vámi podělili o úspěch a radost. Pro rok 2022 se nám podařilo zajistit finanční podporu pro zooterapii, kterou v našem domově provozujeme.
Ježíškova vnoučata, která už nenadělují jen na Vánoce, vypsala grantovou výzvu na podporu zooterapií, ve které jsme uspěli. S potěšením tak můžeme uvést, že finanční podporu pro rok 2022 nám na zooterapii zajistí Ježíškova vnoučata ve spolupráci s Nadačním fondem Českého rozhlasu.

Za podporu moc děkujeme!

ROZTANČENÝ DOMOV

Ve čtvrtek 20. 4. 2023 jsme u nás v domově s radostí přivítali tanečního mistra pana MgA. Petra Veletu. Pan Veleta za námi dorazil plný elánu a za pomoci hudby a tance jej přenesl i na nás. Tančilo se jídelně, ve stoje i na vozíčku nebo vsedě na židli. Každý se zapojil a užil si skvělou atmosféru.
Panu Veletovi moc děkujeme a nabiti čerstvou energií se těšíme, že ji budeme moci zase příště doplnit s jeho pomocí :-)
Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace
Organizace je finančně podporována z prostředků
Jihomoravského kraje a Města Letovice.

Kontakt

J. Haška 1082/12
679 61 Letovice
crossmenuchevron-down