Plán akcí na měsíc prosinec 2022

si můžete prohlédnout zde
akce prosinec 2022

AKTUÁLNÍ DOPORUČENÍ - NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY

S ohledem na aktuální doporučení hlavní hygieničky ČR k podzimnímu a zimnímu období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění v populaci 
žádáme návštěvníky našich uživatelů v domově pro seniory o následující:

- na návštěvy prosím choďte pouze, pokud se cítíte zdraví
- pokud se u Vás vyskytují příznaky respiračního onemocnění, raději návštěvu odložte, až budete zdraví
- pokud si nejste jisti, zda jste se nesetkali s nějakou respirační nákazou, raději při návštěvě použijte respirátor

I nadále platí, že všechny návštěvy se zapisují do knihy návštěv a návštěvy zatím probíhají bez omezení. 

SPOLEČNÉ TVOŘENÍ S DĚTMI

Práce s dětmi a jejich návštěvy nás velmi těší. Proto jsme neváhali a využili nabídky Soukromé mateřské a základní školy Rozmarýnová z Brna ke spolupráci. Děti za námi přijely v rámci plnění svého školního projektu v úterý 15. 11. 2022. Sešli jsme se v jídelně a pustili jsme se do společného tvoření. Vyrobili jsme si svícínky z jablíček, větviček a přírodnin, někteří vyráběli papírové kytičky. Děti nás potěšily písničkou a také nám přivezly dárky, které si pro nás vlastnoručně vyrobily.

Setkání s dětmi bylo velmi příjemné, někteří se sice styděli, ale po chvíli se chlapci i děvčata rozpovídali a bavili všechny naše uživatele.

Děkujeme za příjemnou návštěvu až z Brna :-)

HISTORIE BETLÉMŮ U NÁS

Ve čtvrtek 10. 11. 2022 za námi do domova přijela paní Naděžda Parmová se svojí besedou na téma: "Historie betlémů u nás".
Besedovali jsme o nadcházejícím adventním čase a současně jsme měli možnost si prohlédnout betlémy z její soukromé sbírky. Některé nám přivezla "naživo", některé jsme si prohlédli na fotografiích. Paní Parmová se sbírání betlémů věnuje již dlouhý čas a pořádá i výstavy pro veřejnost.

Jsme velmi rádi, že paní Parmová se svou sbírkou betlémů zavítala i k nám. Děkujeme a přejeme příjemný podzimní čas :-)

Plán akcí na měsíc listopad 2022

si můžete prohlédnout zde
akce listopad 2022

DOPOLEDNE SPOLEČENSKÝCH HER

Člověče nezlob se - i tak by se dalo nazvat naše čtvrteční dopoledne 20. 10. 2022. V hojném počtu jsme se tento den sešli v jídelně a společně si zahráli různé společenské a deskové hry. Hráli jsme "Člověče nezlob se", mikádo, pexeso a další. Při hře jsme vzpomínali, jaké hry jsme měli rádi jako děti, a také jaké hry jsme hráli ve svých rodinách s vlastními ratolestmi.

Jídelnou se nesla dobrá nálada a také se potvrdila léty ověřená skutečnost, že hrát si lze v každém věku :-)

TICHÝ SVĚT

Náš domov v rámci osvěty a nabídky pomoci navštívily ve čtvrtek 13. 10. 2022 dvě mladé dámy z neziskové organizace Tichý svět. Dozvěděli jsme se o tom, jaké jsou možnosti při kompenzaci ztráty sluchu, co dělat, když přicházíme o sluch, jak pečovat o sluchadla a podobně. Téma nás velmi zaujalo a jsme moc rádi, že jsme s touto neziskovou organizací  navázali spolupráci. Dámy byly velmi ochotné a také nám nabídly, že se za našimi uživateli mohou průběžně zastavit a naslouchátka zkontrolovat, či jinak poradit.

Za návštěvu moc děkujeme a nabídky pomoci jistě v budoucnu využijeme.

Hudební vystoupení pěveckého sboru ze Svitávky

V pátek 7. 10. 2022 za námi do domova zavítali členové Svatojánského pěveckého sboru ze Svitávky. Zazpívali si s námi společně lidové písně, připravené pásmo milým slovem doprovázela paní Ludmila Lepková. Při setkání jsme zjistili, že členové sboru a naši uživatelé se ve velkém znají, takže se mimo veselého zpěvu jednalo také o přátelská setkání a takovou malou "sousedskou besedu".
Moc děkujeme a věříme, že jsme se neviděli naposledy :-)

Plán akcí na měsíc říjen 2022

si můžete prohlédnout zde
akce říjen 2022

Vyšlo nové číslo našeho časopisu

prohlédnout si ho můžete zde
časopis podzim 2022

Návštěva dětí z Mateřské školy Letovice, Komenského

V září jsme s velkou radostí navázali na dlouholetou tradici a přivítali jsme u nás předškolní děti. Navštívily nás paní učitelky s dětmi z Mateřské školy Letovice, Komenského. Na zahradě bylo plno smíchu, skotačení a radosti ze společného setkání. Jsme rádi, že nám aktuální situace dovoluje se takto potkávat a věříme, že podobná setkání proběhnou častěji.

8. ročník Turnaje v kuželkách

Začátek měsíce září v letech před epidemií Covid-19 vždy patřil turnaji v kuželkách mezi spřátelenými domovy pro seniory. Jsme velmi rádi, že letos jsme mohli po dlouhé vynucené pauze uspořádat 8. ročník tohoto turnaje.
Do Letovic za námi přijeli zástupci domovů pro seniory ze Sokolnice, z Předklášteří, z Brna-Kociánky, z Moravské Třebové, z Černé Hory a Boskovic.
Celé dopoledne jsme zápolili ve čtyřech disciplínách - ve stolních kuželkách, hře Möllky, ruských kuželkách a klasických dřevěných kuželkách. Vítězové z domova pro seniory Brno-Kociánka si odvezli společně s cenami i vítěznou putovní kuželku, kterou snad s radostí přivezou další rok, kdy plánujeme uspořádání dalšího ročníku turnaje. 
Děkujeme všem za skvělé sportovní dopoledne a blahopřejeme vítězům.

Plán akcí na měsíc září 2022

si můžete prohlédnout zde
akce září 2022

Rozloučení s létem

Konec prázdnin je v našem domově tradičně věnován rozloučení s létem. Letos nám počasí přálo, proto jsme mohli posedět v zahradě, pochutnat si na občerstvení a k tomu všemu nám hrála skvělá kapela Trní z Boskovic. Při jejich vystoupení jsme si také notovali, bavili se a užívali příjemné teplé odpoledne.

Pétanque s Diakonií

Ve čtvrtek 18. 8. 2022 k nám do domova dorazili návštěvníci z Diakonie. Již tradičně jsme uspořádali turnaj v pétanque. Letošní rok jsme ovšem zvolili jiný povrch a prostor, schovali jsme se v parném letním počasí do stínu v zahradě, hráli jsme na trávě a tato změna se nám vyplatila, nikdo se nepřehřál. A i přes změnu stanoviště se nám akce vydařila a všichni byli odměněni radostí ze hry a dobrou náladou.
Děkujeme za veselou návštěvu a zase za rok "Sportu zdar!".

O sv. Anežce České

V pondělí 22. 8. 2022 za námi do Domova pro seniory zavítala paní senátorka 
Ing. Jaromíra Vítková, která nám zařídila promítání dokumentárního filmu o svaté Anežce České. Sešli jsme se ve velkém počtu v jídelně domova, paní senátorka nám o svaté Anežce povídala, také nám přiblížila svoji činnost jako senátorky. Společně jsme se pak podívali na dokument, který nás velmi zaujal.

Děkujeme za čas věnovaný našim uživatelům.

Hudební vystoupení bratrů Mifkových

Zpěv léčí a přináší dobrou náladu. O tom jsme se opět přesvědčili za přispění bratrů Jiřího a Oldřicha Mifkových, kteří za námi dorazili 11. 8. 2022. 
Společně jsme se dopoledne sešli v zahradě domova, zazpívali si spoustu lidovek, které všichni znali, poseděli na čerstvém vzduchu a užili si příjemnou atmosféru.
Děkujeme za zpestření dne a přinesení dobré nálady :-)

Návštěva dětí z Letokruhu

Každé setkání s mladou generací nás těší. Proto jsme byli rádi, že za námi do domova přišly děti navštěvující příměstský tábor Letokruhu Letovice (středisko volného času). Nejdříve jsme se seznámili, pak nám děti představily svá veselá vystoupení, zpívali jsme a děti předváděly písničky. Také jsme se dostali k rozhovorům, děti a senioři si společně udělali taková malá interview. A nakonec nás čekala "vodní štafeta", při které jsme se všichni společně zasmáli.
Velké díky a doufáme, že za rok v létě se zase potkáme.

Plán akcí na měsíc srpen 2022

si můžete prohlédnout zde
akce srpen 2022

Příprava letních drinků

Poslední čtvrteční dopoledne v červenci jsme se věnovali v klubovně přípravě letních drinků. Bylinky, koktejly, soda, rum...namíchali jsme si vše dle chuti a pak s radostí ochutnávali. V klubovně panovala veselá nálada, každý si dal jen kapičku na zdraví a na chuť, ale odjížděli jsme spokojení a občerstvení.

Dudáci Tryhuci

Na Dudáky jsme se všichni moc těšili. Ve čtvrtek 21. 7. 2022 za námi přijeli manželé Lucie a Ondřej Tryhukovi, kteří se zabývají folklorem, hrou na dudy, fujary a píšťaly. Přiblížili nám tyto tradiční nástroje, zazpívali si s námi a povídali o svém působení. Setkání se velmi vydařilo a jsme moc rádi, že se za námi vypravili.
Děkujeme :-)

Lamoterapie s paní Okáčovou

V úterý 12. 7. 2022 za námi do Domova přijela paní Okáčová z Ústupu. Tentokrát nepřijela jen s pejsky, které tady všichni důvěrně známe, ale přivezla naše kamarádky lamy. Všichni jsme byli připraveni, vybaveni kůrkami chleba a těšili jsme se, že si užijeme dopoledne s chlupáči. Počasí nám přálo a dopoledne se vyvedlo. Kdo chtěl, mohl se pomazlit, pohladit si lamu nebo pejska a také nám paní Okáčová jako vždy vyprávěla své příhody se zvířaty, které na farmě chová.
Moc děkujeme za návštěvu a těšíme se na příště.

Plán akcí na měsíc červenec 2022

si můžete prohlédnout zde
akce červenec 2022

Předprázdninové posezení

V úterý 28. 6. 2022 jsme v naší krásné zahradě vítali přicházející prázdniny.
Sešli jsme se u dobrého pití a jídla a k dobré náladě nám zahrál pan Drábek s manželkou. Nálada byla výborná a jsme rádi, že nám počasí přálo a ve stínu se dalo příjemně posedět, poklábosit a zazpívat si.

Vyšlo nové číslo našeho časopisu

prohlédnout si ho můžete zde
časopis léto 2022

Taneční dopoledne s panem Veletou

V úterý 21. 6. 2022 jsme dostali dárek od Ježíškových vnoučat. A je fakt, že na některé dárky se vyplatí počkat. 

Taneční mistr pan Petr Veleta roztančil celý náš domov. Sešli jsme se v jídelně, a i přesto, že někteří z počátku nevěřili, že tančit se dá v jakémkoli věku či s mnohými omezeními, pan Veleta nám ukázal, jakou radost a pocit štěstí může tanec přinášet.

Moc děkujeme za krásný zážitek jak dárci, tak panu Veletovi, který k nám vážil dlouhou cestu a neodradilo ho ani složité cestování :-)

Procházka na zámek

Ve čtvrtek 16. 6. 2022 jsme obnovili spolupráci se Základní školou Letovice. Třída 9. D pod vedením paní učitelky Lenky Veselé nás doprovodila při naší procházce na Zámek Letovice. Prošli jsme se, poklábosili a také si vesele zazpívali. 

Moc děkujeme :-)

Plán akcí na měsíc červen 2022

si můžete prohlédnout zde
akce červen 2022

Vystoupení mažoretek

V květnu za námi po delší době dorazily mažoretky Marcipelky z Březové nad Svitavou. V krásném počasí nás potěšily svým vystoupením. 
Děkujeme :-)

Canisterapie nám přináší radost

Paní Okáčová z Ústupu za námi v květnu opět dorazila se svými pejsky. Všichni uživatelé se rádi pomazlili a načechrali srst svých chlupatých oblíbenců.

AKTUÁLNÍ INFORMACE K NÁVŠTĚVÁM v domově pro seniory Letovice

od 5. 5. 2022 mohou návštěvy v domově pro seniory probíhat bez omezení

- na návštěvu již není nutný ani respirátor

- návštěvy mohou probíhat za běžných podmínek


I NADÁLE ŽÁDÁME VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY:

- zapisujte svůj příchod a odchod do knihy návštěv na recepci

- na návštěvu choďte zdraví, pokud vás trápí nějaké respirační onemocnění,
 raději přijďte, až budete fit, chráníte tak své nejbližší

                                                      DĚKUJEME

Plán akcí na měsíc květen 2022

si můžete prohlédnout zde
akce květen 2022

Pálení čarodějnic

Jsme rádi, že v tradicích můžeme na jaře vesele pokračovat. Počasí nám na konci dubna sice moc nepřálo, ale i tak jsme si "pálení čarodějnic" s našimi uživateli užili. 

Děkujeme za skvělý hudební doprovod heligonkářům ze Svitav.

Velikonoční veselí

Letos jsme se vrátili k našim jarním velikonočním zvykům a uspořádali jsme v našem domově velikonoční pomlázku s hrkáním, předáváním velikonočních balíčků a vítáním jara.
Velmi děkujeme za krásné perníčky, které pro naše uživatele upekla paní Ing. Jaroslava Konůpková a podpořila tak velikonoční atmosféru. Všichni uživatelé se potěšili a pochutnali si. 

Vyšlo nové číslo našeho časopisu

prohlédnout si ho můžete zde
časopis jaro 2022

Zvířecí návštěvy v roce 2022

Velmi rádi bychom se s vámi podělili o úspěch a radost. Pro rok 2022 se nám podařilo zajistit finanční podporu pro zooterapii, kterou v našem domově provozujeme.
Ježíškova vnoučata, která už nenadělují jen na Vánoce, vypsala grantovou výzvu na podporu zooterapií, ve které jsme uspěli. S potěšením tak můžeme uvést, že finanční podporu pro rok 2022 nám na zooterapii zajistí Ježíškova vnoučata ve spolupráci s Nadačním fondem Českého rozhlasu.

Za podporu moc děkujeme!
Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace
Organizace je finančně podporována z prostředků
Jihomoravského kraje a Města Letovice.

Kontakt

J. Haška 1082/12
679 61 Letovice
crossmenuchevron-down